Anbud | Rørlegger | Rørlegger Oslo | Rørlegger Bergen | Rørlegger Trondheim | Elektriker | Elektriker Oslo | Elektriker Bergen | Elektriker Trondheim | Snekker | Snekker Oslo | Snekker Bergen | Snekker Trondheim | Murer | Flislegger | Maler | Transport | Taktekker | Bilverksted

Database for offentlige anbud

Hundvåg kirke, tilbygg kontorer

Utført i delte entrepriser som følger: 2.02 Grunn og betongarbeider 2.09 Byggfag (inkl tømmer, murer,maler,gulv) 3.36 Luftbehandlingsanlegg 40/50 Elkraft, Teletekniske anlegg og automatisering Administrasjonsfløyen i Hundvåg kirke skal utvides med ca 80 m2 samt at eksisterende administrasjon på ca 80 m2 ombygges. Tilbygg skal inneholde kontorer og ha nytt ventilasjonsanlegg og nytt elektroteknisk anlegg. Ombyggingen omfatter flytting av innvendige skiller og noe oppgradering ogg suplering av eksisterende tekniske anlegg. Konstruksjoner i betong, tegl, tre og limtre som dagens bygning. Tilbygg for kontorer på ca 80 m2 ved Hundvåg kirke og noe ombygging av dagens administrasjon på ca 80 m2. Inkl nye og oppgtradering av tekniske anlegg.
45000000 - Bygge- og anleggsvirksomhet
45262520 - Murerarbeid
45300000 - Byggningsinnstallasjonsarbeid
45315100 - Elektroteknisk installasjonsarbeid
45331210 - Arbeid i forbindelse med ventilasjonsanlegg
45422000 - Byggmester, tømrere- og snekker arbeid
Anbud ID: 2356
Utlyser: Stavanger Eiendom


Neste anbud : Kurs i fiskerikontroll i Mozambique